STUDIEPLAN

Fagskolen Tinius Olsen tilbyr en praktisk, yrkesrettet og relevant utdanning. Enten du har interesse for aktiviteter, kultur, mat, overnatting eller formidling har vi noe å tilby deg.

Velg mellom 2-eller 4-årig studium hos Norsk Hotell- og Reiselivsfagskole. Denne valgmuligheten for studieløpet vil si at studenter kan velge den studieformen de selv foretrekker, om det er heltidsstudier på to år eller nettbaserte deltidsstudier på fire år (som kan kombineres med jobb).

Første året er likt for alle studenter og her fordyper de seg i Fellesemner for Reiseliv. Når første året er omme velger studentene hvilken retning de ønsker å gå videre. Her kan de velge mellom fordypningsemner i Reiseliv og opplevelsesutvikling eller Hotell- og restaurantdrift. I studiets emner er det også lagt til rette for praksis nasjonalt første året og praksis internasjonalt andre året.

Under kan du lese mer om de forskjellige retningen Norsk Hotell- og Reiselivsfagskole tilbyr:

Første året – Reiseliv

Les mer

Andre året – Hotell- og restaurantdrift

Les mer

Andre året – Reiseliv og opplevelsesutvikling

Les mer

Dette må du huske på når du skal søke

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og bærekraftig reiselivsledelse med høyt servicenivå er derfor sterkt.

  • Velg mellom 2-eller 4 årig studium, heltidsstudier på to år eller nettbaserte deltidsstudier på fire år (som kan kombineres med jobb).

  • Søknadsfristen er 15. april 2020 på samordnaopptak.no, etter dette er det rullerende opptak frem til studiestart

    Skolestart er 17. august 2020.

  • Studieavgift. Kostnadene med å gå på skolen er 1250,- per år. Dette inkluderer også medlemskap i studentsamskipnaden og ONF. Læremateriell, som bøker, kommer i tillegg.

    Nettstudiene har en årskostnad på ca kr. 5000,- på grunn av ekstrakostnader gjennom lisenser.

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les mer her

Studenter kan søke om støtte fra Lånekassen

Søknadsfristen er 15. april 2020 på samordnaopptak.no og etter dette er det løpende lokalt opptak frem til studiestart.

Skolestart 17. august 2020.

PRAKTISK, YRKESRETTET OG RELEVANT UTDANNING

“I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element.”

NORSK HOTELL- OG REISELIVSFAGSKOLE  •  FAGSKOLEN TINIUS OLSEN

TA KONTAKT MED OSS! 

Har du spørsmål til oss eller ønsker å komme i kontakt? Ikke nøl med å skrive til oss! Vi ønsker gjerne at du tar kontakt og ser frem til å besvare alle spørsmål du måtte ha!