SØK PÅ NORSK REISELIVSFAGSKOLE helt frem til skolestart september 2020.

Søknader via VIGO er nå gått ut, men fortvil ikke, du kan fortsatt søke om å komme inn på skolen helt frem til september 2020! Norsk Reiselivsfagskole har rullerende opptak frem til studiestart, så send inn din søknad til oss ved å følge skjemaet under.

Generell informasjon
Søkeren forplikter seg til å gi alle relevante opplysninger om sin helsesituasjon (fysisk og psykisk), som kan antas å ha betydning for skolesituasjonen og søkerens mulighet til å gjennomføre utdannelsen.

Dersom en bekreftet student uteblir første skoledag og heller ikke gir skolen skriftlig beskjed, vil plassen automatisk bli gitt til den som står først på venteliste.

For mer informasjon om søknadsprosessen besøk hjemmesiden vår på https://norskreiselivsfagskole.no/sok-her/

SØKNADSKJEMA:

KvinneMann

Opptakskriterier

Formellkompetanse

Utvalgte kreative løp fra videregående skole er listet opp på vår nettside.

Realkompetanse:

Realkompetanse søkere må fylle 19 år i løpet av opptaksåret og må ha kreative erfaringer som veier opp for manglende formellkompetanse. Realkompetansekravene er listet opp på skolens nettside.