FORDYPNINGSEMNE: REISELIV OG OPPLEVELSESUTVIKLING

EMNE: LOKAL OG REGONAL OPPLEVELSESUTVIKLING (20 SP)

 • Kulturhistorisk opplevelser
 • Kulinariske opplevelser
 • Aktiv turisme
 • Sti, løype og landskap

EMNE: BÆREKRAFTIG REISELIV OG REISEMÅLSUTVIKLING (20 SP)

 • Reiseliv og lokalsamfunn
 • Landskapets integritet
 • Turisme i verden
 • Konkurransedyktighet
 • Gjestetilfredshet

EMNE: REISELIVSPRAKSIS (10 SP)

EMNE: HOVEDPROSJEKT (10 SP)

7 ukers praksis

EMNE ARBEIDSMENDGE STUDIEPOENG
LOKAL OG REGIONAL OPPLEVELSESUTVIKLING

BÆREKRAFTIG REISELIV OG REISEMÅLSUTVIKLING

REISELIVSPRAKSIS

HOVEDPROSJEKT

SUM

600

600

300

300

1800

20

20

10

10

60

 • PRAKTISK INFORMASJON

 • Velg mellom 2-eller 4 årig studium! Første året er likt for alle studenter og her fordyper de seg i fellesemner for Reiseliv. Når første året er omme, velger studentene hvilken retning de ønsker å gå videre. Her kan de velge mellom fordypningsemner i Hotell- og restaurantdrift eller Reiseliv og opplevelsesutvikling

 • Søknadsfristen for Norsk Reiselivsfagskole er 15. april 2020 og etter dette er det rullerende opptak frem til studiestart.

  Norsk Reiselivsfagskole er en fagskole som benytter seg av www.samordnaopptak.no for søknad om opptak til skolen. Studenter kan velge mellom 2- eller 4-årig studium.

  Skolestart 17. august 2020.

 • Studieavgift. Kostnadene med å gå på skolen er 1250,- per år. Dette inkluderer også medlemskap i studentsamskipnaden og ONF. Læremateriell, som bøker, kommer i tillegg.

  Nettstudiene har en årskostnad på ca kr. 5000,- på grunn av ekstrakostnader gjennom lisenser

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
 3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les mer her

Studenter kan søke om støtte fra Lånekassen

Søknadsfristen er 15. april 2020 på samordnaopptak.no og etter dette er det løpende lokalt opptak frem til studiestart.

Skolestart 17. august 2020.

SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

ADRESSE:

Bardølavegen 33, N-3580 Geilo

Telefon+47 32 09 41 00
E-post: s[email protected]
Åpningstider: Resepsjonen er åpen 24t i døgnet