BLI STUDENT VED NORSK HOTELL- OG REISELIVSFAGSKOLE

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Ved å fullført studie på fagskolen gir det deg generell studiekompetanse (studiet i seg selv gir studiekompetanse, selv om ikke fagene som inngår på vgs er gjennomført).

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger. For mer informasjon se NOKUTs nettsider.

Søk elektronisk her. Søknadsfrist er 15. april 2020.

  • All dokumentasjon skal lastes inn i www.samordnaopptak.no.  For mer informasjon, se www.fagskoleopptak.no
  • Aktuelle vedlegg (utdanning, praksis, sertifikater /sikkerhetskurs /autorisasjonspapirer, kopi av praksisattester, kopi av jobbattester).
  • Søkere med utenlandsk utdanning/praksis må alltid sende inn bekreftet kopi av vitnemål og praksisattester (oversatt til norsk av en offentlig godkjent /statsautorisert translatør)

Har du spørsmål, ta kontakt med fagskolen! Telefon: 31 00 73 50 / 93 21 73 85 eller e-post: [email protected]

Når kan jeg søke? 
Du må takke ja til skoleplass før du kan søke om stipend og/eller lån. Du kan ikke søke hvis du står på venteliste, da må du vente til du har takket endelig ja til en skoleplass.

Hvor kan jeg søke?

Så snart du har fått studieplass, kan du søke om stipend og lån. Alle må søke på nett. Gå til søknaden om stipend og lån på Dine sider. Du logger inn med BankID eller MinID.

Utbetaling til studenter i Norge

Første utbetaling overføres når oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Registrering av studentenes frammøte på skolen skjer første skoledag.  Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Studieprogresjon

Lånekassen gir deg støtte ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta. Du blir forsinket hvis du består mindre enn du har fått støtte til.  Er du mer enn 60 studiepoeng eller tilsvarende forsinket, får du ikke stipend eller lån. Dette gjelder både ved fulltids- og deltidsutdanning. For mer informasjon, se lanekassen.no.

Utbetaling den 15. hver måned

Lån og stipend fra Lånekassen utbetales normalt den 15. hver måned. Faller den 15. på en lørdag, søndag eller helligdag, utbetales pengene siste virkedag før den 15.

Kan jeg miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær per termin. Vær klar over at skolen plikter å melde inn dette til Lånekassen.

Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.

PRAKTISK, YRKESRETTET OG RELEVANT UTDANNING

“I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element.”

NORSK REISELIVSFAGSKOLE  •  FAGSKOLEN TINIUS OLSEN

TA KONTAKT MED OSS! 

Har du spørsmål til oss eller ønsker å komme i kontakt? Ikke nøl med å skrive til oss! Vi ønsker gjerne at du tar kontakt og ser frem til å besvare alle spørsmål du måtte ha!