Har du spørsmål om skolen, boforhold, stipend eller om prosessen vedrørende om Norsk Hotell- og Reiselivsfagskole blir NOKUT godkjent, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg!

TA KONTAKT MED OSS! 

Har du spørsmål til oss eller ønsker å komme i kontakt? Ikke nøl med å skrive til oss! Vi ønsker gjerne at du tar kontakt og ser frem til å besvare alle spørsmål du måtte ha!

PRAKTISK, YRKESRETTET OG RELEVANT UTDANNING

“I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element.”

NORSK HOTELL- OG REISELIVSFAGSKOLE  •  FAGSKOLEN TINIUS OLSEN