Har du spørsmål om skolen, boforhold, stipend eller om prosessen vedrørende om Norsk Reiselivsfagskole blir NOKUT godkjent, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg!

TA KONTAKT MED OSS! 

Har du spørsmål til oss eller ønsker å komme i kontakt? Ikke nøl med å skrive til oss! Vi ønsker gjerne at du tar kontakt og ser frem til å besvare alle spørsmål du måtte ha!

PRAKTISK, YRKESRETTET OG RELEVANT UTDANNING

“I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element.”

NORSK REISELIVSFAGSKOLE  •  FAGSKOLEN TINIUS OLSEN