JOBB MED HOTELL OG NORSK REISELIV DU OGSÅ

Richard Taraldsen

Vi trenger flere fagpersoner innen reiseliv i Norge, derfor er det viktig for vår region å kunne ha et kortreist studietilbud i Hallingdal. Utvikling av en destinasjon er en dynamisk prosess som skjer hele tiden, hver dag, og som primært gjøres gjennom prosjekter av ulik art. Destinasjonen må jobbe kontinuerlig med bedrifter og andre aktuelle aktører for å skape produkter tilpasset markedet. De må jobbe for å bedre infrastrukturen og for å synliggjøre produkter og tjenester i det nasjonale og internasjonale markedet. Denne jobben ønsker vi flere skal utdanne seg mot.”

Richard Taraldsen  •  Daglig leder destinasjon Hemsedal

Roger Espeli

Norsk reiseliv vokser i voldsom kraft og er en av de viktigste inntektskildene for Norge as og for oss som eier og driver flere hoteller på Geilo. Ved Norsk Reiselivsfagskole skal man utdanne mennesker som kan få jobb i de lokale destinasjonsselskapene – ved hoteller, restauranter, butikker og opplevelsesfirmaer. Vi tilbyr en fagskoleutdanning innenfor reiseliv, salg, næringsutvikling, økonomi og markedsføring som setter studentene i stand til å utvikle de lokale bedriftene eller destinasjonene sammen med reiselivsbedriftene og kommunene.

Roger Espeli   •  Adm. Direktør, Vestlia Resort

“I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element.”

NORSK HOTELL- OG REISELIVSFAGSKOLE  •  FAGSKOLEN TINIUS OLSEN

Tord og Cecilie Laeskogen

“Innen norsk reiseliv er det i fremtiden god bruk for deg som ønsker deg en variert og spennende arbeidshverdag. Dersom du jobber smart og hardt vil du raskt oppleve å få mye ansvar og mange utfordrende jobbmuligheter i denne næringen.” 

Tord og Cecilie Laeskogen  •  Vertskap Sundvollen Hotell

Astrid Bergmål

Det trengs flere med god kunnskap om utviklingen av et bærekraftig reiseliv. Bærekraft og miljøhensyn blir stadig viktigere når folk skal velge destinasjon og reiseprodukt. De som lykkes med å utvikle gode, bærekraftige opplevelser til de besøkende vil derfor ha en stor konkurransefordel i årene som kommer. Kompetanse, entreprenørskap og innovasjon vil i den sammenheng bli svært viktig. Praksisen utdanningen her legger opp til gir merverdi både for studentene og virksomhetene, og det er positivt at dette anerkjennes gjennom studiepoeng..” 

Astrid Bergmål  •  Leder Virke Reiseliv

Last ned presentasjon om bærekraftstall her
Kilde: Virke/Reisepuls

JOBB MED NORSK HOTELL- OG REISELIV DU OGSÅ

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer

TA KONTAKT MED OSS! 

Har du spørsmål til oss eller ønsker å komme i kontakt? Ikke nøl med å skrive til oss! Vi ønsker gjerne at du tar kontakt og ser frem til å besvare alle spørsmål du måtte ha!