FELLESEMNER: REISELIV

EMNE: KOMMUNIKASJON, FORMIDLING OG SPRÅK (10 SP)

 • Norsk
 • Engelsk
 • IKT og sosiale medier

EMNE: LEDELSE, ØKONOMI OG MARKEDSFØRING (LØM) (10 SP)

 • Økonomistyring
 • Organisasjon og ledelse
 • Markedsføringsledelse

EMNE: DESTINASJONSUTVIKLING (15 SP)

 • Prosjektledelse
 • Vertskap
 • Opplevelsesøkonomi
 • Bærekraftige forretningsmodeller
 • Markedsføringskanaler

EMNE: OPPLEVELSESUTVIKLING OG ENTREPRENØRSKAP (15 SP)

 • Innovasjon
 • Produkt og tjenesteutvikling
 • Entreprenørskap
 • Digitale opplevelser

Reiselivspraksis (10sp)

 • Utvikle, etablere studentbedrift

7 ukers praksis

EMNE ARBEIDSMENDGE STUDIEPOENG
KOMMUNIKASJON

LEDELSE, ØK., MARKEDSFØRING

DESTINASJONSUTVIKLING

OPPLEVELSESUTVIKLING OG ENTREPRENØRSKAP

REISELIVSPRAKSIS

SUM

300

300

450

450

300

1800

10

10

15

15

10

60

Les mer om andre året her:

Første året er likt for alle studenter og her fordyper de seg i ulike fellesemner for Reiseliv.

Når første året er omme må studentene velge hvilken retning de ønsker å fordype seg i. Enten du har interesse for aktiviteter, kultur, mat, overnatting eller formidling har vi noe å tilby deg.

Les mer om de to forskjellige retningene studentene kan velge her:

FORDYPNINGSEMNE: HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT

FORDYPNINGSEMNE: REISELIV OG OPPLEVELSESUTVIKLING

 • PRAKTISK INFORMASJON

 • Velg mellom 2-eller 4 årig studium! Første året er likt for alle studenter og her fordyper de seg i fellesemner for Reiseliv. Når første året er omme, velger studentene hvilken retning de ønsker å gå videre. Her kan de velge mellom fordypningsemner i Hotell- og restaurantdrift eller Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling.

 • Søknadsfristen for Norsk Reiselivsfagskole er 15. april 2020 og etter dette er det rullerende opptak frem til studiestart.

  Norsk Reiselivsfagskole er en fagskole som benytter seg av samordnaopptak.no for søknad om opptak til skolen. Studenter kan velge mellom 2- eller 4-årig studium.

  Skolestart 17. august 2020.

 • Studieavgift. Kostnadene med å gå på skolen er 1250,- per år. Dette inkluderer også medlemskap i studentsamskipnaden og ONF. Læremateriell, som bøker, kommer i tillegg.

  Nettstudiene har en årskostnad på ca kr. 5000,- på grunn av ekstrakostnader gjennom lisenser.

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
 3. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les mer her

Studenter kan søke om støtte fra Lånekassen

Søknadsfristen er 15. april 2020 på samordnaopptak.no og etter dette er det løpende lokalt opptak frem til studiestart.

Skolestart 17. august 2020.

SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

ADRESSE:

Bardølavegen 33, N-3580 Geilo

Telefon+47 32 09 41 00
E-post: [email protected]
Åpningstider: Resepsjonen er åpen 24t i døgnet