• Studieplan 2 årig studium
  • Startdato15. april
  • Skoleavgift5000 NOK

Norsk Reiselivsfagskole – beskrivelse

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og bærekraftig reiselivsledelse med høyt servicenivå er derfor sterkt.

Norsk Reiselivsfagskole tilbyr utdanning med stor vekt på praksis. Her vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt framtredende i reiselivsbransjen. Studiet er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen i samarbeid med reiselivsnæringen for å møte disse utfordringene.

  • Støtte fra Lånekassen
  • Reiseliv og opplevelser
  • Bo i egen hytte eller leilighet
  • Fri benyttelse av alle fasiliteter på Bardøla Høyfjellshotell
  • Restauranter, bar og bowling
  • Frisk fjelluft og natur rett utenfor dør
  • Velg mellom 2-eller 4 årig utdanning
  • Møt venner for livet